FORMiLA (6-32-0) | NPK SUDA HƏLL OLAN GÜBRƏ QRUPU

FORMiLA (6-32-0)

Yüksək Kaliumlu Gel Gübrə

FORMİLA bitkinin xüsusilə çiçəklənməsi zamanı tərəddüdsüz şəkildə istifadə edə biləcəyiniz yüksək fosfor tərkibli bir damcılama və yarpaq gübrəsidir. Fosfor çatışmazlığında böyümə və kapilyar köklərin inkişafı yavaşlayır, yarpaqlar kiçik qalır, meyvələrin keyfiyyəti pisləşir və toxumalarda ölüm baş verir. FORMİLA torpaqdan yuyulmanın qarşısını almaq üçün leonardit ilə dəstəkləndiyindən, hümik asidləri kompleskləşdirmə xassələri səbəbindən fosforun birləşmə ehtimalı olan qida maddələrini həll oluna bilən formada saxlayır və tərkibində olan fosforun hamısı bitki tərəfindən qəbul edilə bilir. FORMİLA köklərin inkişafına kömək edir, çiçəkləmə və meyvə tutumunu artırır.

 

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB   (w/w)
Ümumi Azot 6
Ammonium Azotu 6
Suda həll olan P2O5 32

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
MiLAPOTASH (6-0-32)

Yüksək Kaliumlu Gel Gübrəsi

MiLABALANCER (14.14.14)

Sıx Formula Balanslaşdırılmış Organomineral Gel Gübrə

NiTROMiLA (30.0.0)

Yüksək azot tərkibli gel azot gübrəsi (3 fərqli azot növü)

MiLABIGGER

Meyvə Tərəvəz keyfiyyət artırıcı (5,5-0-20) + Mg + TE Organomineral Gel Gübrə