HUMiLA | KÖKLƏNDİRİCİLƏR

HUMiLA

Btiki Böyümə Tənzimləyiciləri və Torpaq Qalıcı Xüsusi, texnoloji istehsal texnikası ilə istehsal olunan aşağı ph Leo

Leonarditdən yaranmış fermentlər və inkişaf tənzimləyicilərinin olduğu maye hümik asidlərdir. İçindəki hümik və fülvik asidləri sayəsində torpağın təkmilləşdirilməsi və bitkidəki fiziki-kimyəvi proseslər baxımından əhəmiyyət daşıyır. Bitkinin ən doğru çalışacağı mükəmməl pH-a sahib olaraq istehsal olunmuşdur. HUMİLA torpağa verildikdə torpağın quruluşunu tənzimləyərək bitkinin əldə edə bilmədiyi qida maddələrini əldə edilə bilən formaya çevirir. Yəni, torpaqdakı absorsiya olunmuş elementləri yararlı hala salır. Bununla yanaşı, daha sonra verəcəyimiz bitki qida maddələrinin torpaq tərəfindən absorbsiya olunmasının qarşısını alır. HUMİLA torpaqdakı bitki qida maddələrinin qəbulunu ən üst səviyyəyə çıxarır. HUMİLA fermentləri stimullaşdırır, torpağın pH-nı tənzimləyərək bitkinin rahat bəslənməsini təmin edir, qida maddələrinin bir-biri ilə birləşmə təsirlərini azaldaraq qəbulunu asanlaşdırır, torpaqdakı duzlanmanın bitkiyə mənfi təsirini azaldır. Kökün ehtiyac duyduğu karbonu təmin edərək kök inkişafını sürətləndirir, torpaqdakı orqanik maddəni artırdığından, kökün torpaqda rahat hərəkət etməsini təmin edir, verilən qida maddələrinin yuyulub dərinlərə getməsinin qarşısını alır. HUMİLA-nın pH-ı 4-6 arasında olduğundan, torpaqdakı mikroelementlərlə hümik asid duzlarını yaradaraq əldə edilə biləcək formada qalmasına kömək edir.

 

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Ümumi Organik Maddə 18
Ümumi (Hümik Fülvik) 15
Suda həll olan K2O  0,1
Ph 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
MiLAMiNO

Asan emilim üçün bitki ekstraktlı amin turşularından ibarət amin turşusu qarışığı

MOSSMiLA

Dəniz yosunu gübrəsi Algin turşusu və Amino turşusu ilə zənginləşdirilmişdir