MiLA ERGOSTYM | XÜSUSİ MƏHSULLAR

MiLA ERGOSTYM

Bitki böyüməsi tənzimləyicisi və bitki stress genlərinin qarşısının alınması

Bitki stress genlərinin qarşısının alınması

MiLA ERGOSTYM, dəniz yosunu, amino asitlər, fermentlər, vitaminlər, sitokin ve xüsusi aktivatorla  zənginləşdirilmiş orqanik asidlərdən ibarət olan  tərkibi sayəsində, bitkilərin inkişaf dövrlərində inkişaf pozğunluqları və stress şərtlərini ən qısa vaxtda əlverişli şəklə salan  bənzərsiz bir məhsuldur. MiLA ERGOSTYM bitkinin turqor təzyiqini tənzimləyir, qida maddələrinin köklərdən bitkiyə ötürülməsini sürətləndirir. Çiçək və meyvə tutumunu artırır, meyvələrin inkiçaf keyfiyyətiini və erkənliyini təmin edir. Bitkinin yaşlanmasını gecikdirir, xəstəlik, zərərli və pis hava şərtləri kimi amillərin  səbəb olduğu  stressə qarşı bitki üzərində bir qalxan kimi fəaliyyər göstərir.

 

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Organik Maddə 35
Toplam Azot (N) 8
Organik Azot (N)  7
Ammonium Azotu (N) 1
Sərbəst Aminoasitlər 4
Ph 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
MiLACOLOR

Meyvə, tərəvəz doymuş və keyfiyyətli rənglər üçün