MiLABIGGER | NPK SUDA HƏLL OLAN GÜBRƏ QRUPU

MiLABIGGER

Meyvə Tərəvəz keyfiyyət artırıcı (5,5-0-20) + Mg + TE Organomineral Gel Gübrə  

MİLABİGGER meyvənin yaranmasından etibarən məhsulun sonuna qədər tərəddüdsüz istifadə edə biləcəyiniz, tərkibində yüksək miqdarda kalium olan orqanomineral gübrədir. Bitkilərin meyvə dövründə kaliuma ehtiyacı çox olduğundan, meyvənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə hazırlanan MİLABİGGER, tərkibində olan yüksək miqdarda orqanik maddələr sayəsində torpaqda qalır və bitki tərəfindən qəbul edilənə qədər qəbul edilə bilən formasını saxlayır. Bitkidə turqorun təzyiqini artıraraq, Su stressi azaldır və boş parçanın yaranmasının qarşısını alır, qidalı maddələr və su mübadiləsini sürətləndirir. MİLABİGGER, istifadəsi xüsusilə istixanalardakı becərmələrdə ikiillik bitkilərdə iki məhsul arasında vaxtı minimuma səviyyəyə qədər azaldır. MİLABİGGER meyvələrin rəngini, keyfiyyətini və dadını yaxşılaşdırır, torpaqda olan NPK-nın qəbulunu sürətləndirir. Həmçinin tərkibində yüksək miqdarda mikroelement olduğundan, xüsusi mikroelement tətbiqinə ehtiyac yoxdur. Çiçəyin effektivliyinə heç bir əks təsir göstərmir.

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Ümumi Organiq Maddə 10
Ümumi Azot 5,5
Nitrat Azot 5,5
Suda həll olan K2O 20
Suda həll olan MgO 2
Suda həll olan B 0,05
Suda həll olan Cu 0,03
Suda həll olan Fe 0,1
Suda həll olan Mn 0,1
Suda həll olan Zn  0,1
Ph 5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
FORMiLA (6-32-0)

Yüksək Kaliumlu Gel Gübrə

MiLAPOTASH (6-0-32)

Yüksək Kaliumlu Gel Gübrəsi

MiLABALANCER (14.14.14)

Sıx Formula Balanslaşdırılmış Organomineral Gel Gübrə

NiTROMiLA (30.0.0)

Yüksək azot tərkibli gel azot gübrəsi (3 fərqli azot növü)