MiLACOMBi | MİKROELEMENTLİ GÜBRƏLƏR

MiLACOMBi

Yüksək qəbul etmə iz elementi qarışığı

Dəmir, sink, manqan, mis, bor, molibden, kobalt kimi mikroelementlər bitkinin inkişaf;ndan rənglənməsində, ferment fəaliyyətlərində, tozcuq formalaşmasında yer alan, mütləq mövcud olmalı elementlərdir. Xüsusilə orqanik maddələr cəhətdən yoxsul və qələvi torpaqlardakı bağlanma səbəbindən, yuxarıda sadaladığımız mikroelementlərin bitki tərəfindən istehlakı çətinləşir. MİLACOMBİ bütün bu qida maddələrini balanslaşdırılmış və yüksək nisbətdə ehtiva etdiyindən, bitkiyə yarpaqdan və ya torpaqdan tətbiq edildiyi zaman çox tez təsirini göstərəcək və bitkinin mikroelement ehtiyacını ödəyəcəkdir. MİLACOMBİ-dəki mikroelementlər bir sıra orqanik komplekslərlə qarışmış olduğuna görə bitki tərəfindən qəbulu və bitki içindəki hərəkətliliyi mükəmməl hala gətirilmişdir. MİLACOMBİbitkinin çiçəklənçəsini təmin edərək bol məhsuldarlıq əldə edilməsini təmin edir.

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Suda Həll olan B 1,1
Suda Həll olan Cu 0,5
Suda Həll olan Fe 4
Suda Həll olan Mn 4
Suda Həll olan Mo 0,05
Suda Həll olan Zn 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
MiLACOMBi LIQUID

Toprağa tutunan ve yüksek emilim sağlayan Sıvı İz element karışımı

MiLAFER

Dəmir çatışmazlığına qarşı alınan formada dəmir