MiLAFER | MİKROELEMENTLİ GÜBRƏLƏR

MiLAFER

Dəmir çatışmazlığına qarşı alınan formada dəmir

Dəmir, xlorofilin formalaşması üçün vacib bir elementdir. Xüsusilə orqanik maddələr cəhətdən zəif və qələvi torpaqlarda dəmir torpaq tərəfindən absorbsiya olunur, həll olması azaldığı üçün bitkilər lazımı qədər dəmir qəbul edə bilmir və bitkilərdə dəmir çatışmazlığı müşahidə olunur. Belə hallarda bitki sarı və solğun görünür, lazımi fotosintezi edə bilmir və sonrakı mərhələlərdə bitki ölür. MİLAFER, bitkilərdə nəfəsalma və fotosintezi təmin edən bir çox amilləri quruluşunda ehtiva edir. Azotun təsbitini təmin edən Azotaz fermentini ehtiva edir ki, bu da zülalın formalaşmasında kömək edir. Dəmir çatışmazlığı əvvəl gənc yarpaqlarda müşahidə olunur, çatışmazlıq inkişaf etdikcə yarpaqlar saralır və damarlar yaşıl qalır. Dəmir qəbuluna təsir edən digər amillər isə həddindən artıq su, kifayət qədər havalanmanın olmaması, torpaqda mis, manqan, sink, molibden və ya fosforun həddindən artıq çox olmasıdır. MİLAFER-in tərkibində yüksək miqdarda dəmir olduğundan və qəbulu asan olduğundan, torpaq tərəfindən absorbsiya olunmur və bitkidəki dəmir çatışmazlığını tez bir zamanda aradan qaldırır. 

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Suda Həll olan Fe 6
LignoSülfonik Asid ilə Kompleksli Fe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
MiLACOMBi

Yüksək qəbul etmə iz elementi qarışığı

MiLACOMBi LIQUID

Toprağa tutunan ve yüksek emilim sağlayan Sıvı İz element karışımı