MiLAMiNO | KÖKLƏNDİRİCİLƏR

MiLAMiNO

Asan emilim üçün bitki ekstraktlı amin turşularından ibarət amin turşusu qarışığı

Bu tamamilə bitki mənşəli amin turşu tərkibli bir məhsuldur. Amin turşuları zülalların parçalanmasından ibarət olan sadə molekullardır, zəncirlərdən ibarət qarışıq bir quruluşa malikdirlər. Hüceyrələrin bünövrəsi olan amin turşuları, bitki fiziologiyasında hüceyrələrarası qida ötürülməsi baxımından və hüceyrələrin bütün əlverişsiz yetişdirmə şərtlərində canlılığını davam etdirə bilməsi üçün çox əhəmiyyətli bir yer tutur. MİLAMİNO bitki mənşəli olduğundan, çox asan və sürətli şəkildə qəbul edilir. Xlorofilin miqdarını artıraraq, bitkilərin maddələr mübadiləsini sürətləndirir və məhsuldarlığı artırır. Hüceyrədə enerji istehsalını təmin edərək bitkinin daha güclü böyüməsini təmin edir. MİLAMİNO bitkinin immunitet sistemini gücləndirərək, xüsusilə göbələk xəstəliklərinə qarşı müqavimətini artırır. Bitkilərdə etilen hormonunun artmasına səbəb olaraq, meyvənin yetişməsinə və köklərinin inkişafına kömək edir. MİLAMİNO bitkinin hüceyrə divarının güclənməsinə və sağlam, gur çiçəyin formalaşmasına kömək edərək məhsuldarlığını artırır. duvarının sağlamlaşmasına ve sağlıklı, gür çiçek oluşumuna teşvik ederek verimini arttırır.

 

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Ümumi Organik Maddə 15
Organik Karbon 6,7
Sərbəst Amino Asid 8
Organik Azot 1,2
Ph 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
HUMiLA

Btiki Böyümə Tənzimləyiciləri və Torpaq Qalıcı Xüsusi, texnoloji istehsal texnikası ilə istehsal olunan aşağı ph Leo

MOSSMiLA

Dəniz yosunu gübrəsi Algin turşusu və Amino turşusu ilə zənginləşdirilmişdir