MiLAOLiVE  | XÜSUSİ MƏHSULLAR

MiLAOLiVE

MİLAOLİVE xüsusi formulu sayəsində, zeytun ağaclarında məhsuldarlığın artması, çiçəklənmənin artması və bu çiçəklərin tökülmədən meyvəyə çevrilməsini təmin edir. Tərkibindəki molibden, bor və sink; ağacların çiçəklənməsinə nəzarətdə, tozcuqların istehsalında və toxum-meyvə inkişafında fəal rol oynayır. Zeytun yarpağının gübrələnməsi vacibdir. Zeytunda torpaq gübrələməsində bitki bəsləmə üçün miqdar və zamanlama ilə bağlı çatışmazlıqlar vacib rol oynayır. Zeytun yarpağı qalın kutikul (epidermisi qoruyucu və suya davamlı mumşəkilli maddə

Məhsullarımız

 
MiLA ERGOSTYM

Bitki böyüməsi tənzimləyicisi və bitki stress genlərinin qarşısının alınması

MiLACOLOR

Meyvə, tərəvəz doymuş və keyfiyyətli rənglər üçün