NiTROMiLA (30.0.0) | NPK SUDA HƏLL OLAN GÜBRƏ QRUPU

NiTROMiLA (30.0.0)

Yüksək azot tərkibli gel azot gübrəsi (3 fərqli azot növü)

NİTROMİLA tərkibindəki azotun müxtəlif formaları səbəbindən böyümə dövründə xüsusilə yaşıl hissələrin inkişafını dəstəkləyən, tərkibində yüksək miqdarda bütün azot formalarının olduğu gübrədir. NİTROMİLA azot birləşmələrinin sürətli həlli səbəbindən yuyulmanın qarşısını almaq üçün orqanik birləşmələrlə dəstəklənmişdir. Xüsusi formulu ilə adi azotlar kimi torpaqdan axıb getmir, bitkinin azotu daha səmərəli şəkildə almasını təmin edir. Bitkinin vegetativ inkişafını sürətləndirir. Uzun müddət torpaqda qaldığından, həmişə bitkinin azot tələbatını ödəyir. Kök inkişafını təmin edən ekstraktlarla təkmilləşdirilmiş tərkibə malikdir. Nitromila ilə bitkinin yüksək effektivliklə əldə edə biləcəyi formada Azot verin, fərqi görün.

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Ümumi Azot Nitratı 30
Nitrat Azotu 10
Karbamid Azotu  10
Ammonium Azotu 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
FORMiLA (6-32-0)

Yüksək Kaliumlu Gel Gübrə

MiLAPOTASH (6-0-32)

Yüksək Kaliumlu Gel Gübrəsi

MiLABALANCER (14.14.14)

Sıx Formula Balanslaşdırılmış Organomineral Gel Gübrə

MiLABIGGER

Meyvə Tərəvəz keyfiyyət artırıcı (5,5-0-20) + Mg + TE Organomineral Gel Gübrə