NPK Suda HƏll Olan GÜbrƏ Qrupu

Xüsusi formulu və içində istifadə olunan ekstraktlar qidalı elementlərinin bitkilər tərəfindən yüksək məhsuldarlıqla mənimsənilməsinə imkan verir. Suda 100 % həll olur.
FORMiLA (6-32-0)

Yüksək Kaliumlu Gel Gübrə

MiLAPOTASH (6-0-32)

Yüksək Kaliumlu Gel Gübrəsi

MiLABALANCER (14.14.14)

Sıx Formula Balanslaşdırılmış Organomineral Gel Gübrə

NiTROMiLA (30.0.0)

Yüksək azot tərkibli gel azot gübrəsi (3 fərqli azot növü)

MiLABIGGER

Meyvə Tərəvəz keyfiyyət artırıcı (5,5-0-20) + Mg + TE Organomineral Gel Gübrə