ORMiLADRiP (12.8.30)  | TOZ QRUP

ORMiLADRiP (12.8.30)

Azərbaycan'da İlk və Tək Organomineral Toz Damlama Gübrəsi

ORMİLADRİP (12.8.30) tərkibində olan NPK+ Mikroelementlər və Xüsusi tərkibdə yer alan Qumin-Fulvik turşuları ilə helatlanmış quruluşu sayəsində Türkiyənin ilk və yeganə Üzvi-mineral damcılama gübrəsidir. Yüksək miqdarda Azot, fosfor, Kaliumla yanaşı, bu qida Maddələrinin torpaqdan əldə olunmasını asanlaşdıran və torpaq tənzimləyici kimi fəaliyyət göstərən üzvi maddə (ən azı 10%) ilə, içində bitkinin ehtiyaclarını ödəyəcək qədər dəmir, sink və kökləndiricilər ehtiva edir. ORMİLADRİP tamamilə məqbul bir formadadır. Kimyəvi gübrələrlə müqayisədə NPK-nın bitki tərəfindən daha səmərəli istifadəsini təmin edir. Qumin turşusu kökləri inkişaf etdirərək kökdən meyvəyə qədər bitkinin hər bir hissəsinin daha yaxşı inkişafını təmin edir. ORMİLADRİP (12.8.30)  tərkibində olan yüksək miqdarda Sidik cövhəri azotuna baxmayaraq, daşlaşmayan toz halını saxlayır. (12.8.30)-u da damcı suvarma ilə meyvənin iriləşmə müddəti boyunca yığıma qədər istifadə etmək tövsiyə olunur.                                   

(12.8.30) da damlama suvarma ilə meyvələrin böyüməsi dövründə məhsul yığımına qədər istifadə etmək tövsiyə olunur.

 

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Ümumi Orqanik Maddə 10
Ümumi Azot(N)    12
Nitrat Azotu(N)  6,96
Karbamid Azotu(N)  5,04
Ümumi P2O5 8
Suda həll olan P2O5 7,7
Suda həll olan K2O 30
Ümumi Fe 0,1
Ümumi Zn  0,01
Ümumi Hümik+Fülvik Asid 5
Ph 5-7
Maksimum Rütubət 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
ORMiLADRiP (15.33.5)

Azərbaycan'da İlk və Tək ORGANOMINERAL Toz Damlama Gübrəsi

ORMiLADRiP (18.18.18)

Azərbaycan'da İlk və Tək ORGANOMINERAL Toz Damlama Gübrəsi