ORMiLADRiP (15.33.5) | TOZ QRUP

ORMiLADRiP (15.33.5)

Azərbaycan'da İlk və Tək ORGANOMINERAL Toz Damlama Gübrəsi

ORMİLADRİP (15.33.5) tərkibində olan NPK+ Mikroelementlər və Xüsusi tərkibdə yer alan Qumin-Fulvik turşuları ilə helatlanmış quruluşu sayəsində Türkiyənin ilk və yeganə Üzvi-mineral damcılama gübrəsidir. Yüksək miqdarda Azot, fsxsosfor, Kaliumla yanaşı, bu qida Maddələrinin torpaqdan əldə olunmasını asanlaşdıran və torpaq tənzimləyici kimi fəaliyyət göstərən üzvi maddə (ən azı 10%) ilə, içində bitkinin ehtiyaclarını ödəyəcək qədər mikroelementlər və kökləndiricilər ehtiva edir. ORMİLADRİP, 4 fərqli xüsusiyyəti sayəsində səmərəli istifadə təmin edən bir gübrədir və NPK-nın bitki tərəfindən istifadə səviyyəsini ciddi şəkildə artırır və bitki tərəfindən ən effektiv şəkildə istifadəsini təmin edir, torpaqdan axıb boşa getmir. ORMİLADRİP (15.33.5) tərkibində sidik cövhəri azotunun böyük miqdarına baxmayaraq, daşlaşmayan toz halında qalır. Tərkibindəki yüksək miqdarda fosfora baxmayaraq, mikroelementlər qumin turşusu sayəsində fosforla birləşmir və qəbul edilə bilən formasını saxlayır. (15.33.5)-in damcılı suvarma ilə fidanların əkinindən meyvələrin yaranmasına qədər istifadəsi tövsiyə olunur.a ilə fidanların əkinindən meyvələrin yaranmasına qədər istifadəsi tövsiyə olunur.                                  

(15.33.5) te damlama sulama ile fide dikiminden meyve oluşumuna kadar kullandırılması tavsiye olunur.

 

 

ZƏMANƏTLİ TƏRKİB  (w/w)
Toplam Organik Maddə 10
Ümumi Azot(N) 15
Nitrat Azotu(N) 1,4
Ammonium Azotu 6,5
Karbamid Azotu(N) 7,1
Ümumi  P2O5 33
Suda həll olan   P2O5 32,8
Suda həll olan K2O 5
Ümumi Fe 0,1
Ümumi Zn 0,01
Ümumi Hümik+Fülvik Asid 5
Ph 5-7
Maksimum Rütubət  20

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
ORMiLADRiP (12.8.30)

Azərbaycan'da İlk və Tək Organomineral Toz Damlama Gübrəsi

ORMiLADRiP (18.18.18)

Azərbaycan'da İlk və Tək ORGANOMINERAL Toz Damlama Gübrəsi