ORMiLADRiP (18.18.18) | TOZ QRUP

ORMiLADRiP (18.18.18)

Azərbaycan'da İlk və Tək ORGANOMINERAL Toz Damlama Gübrəsi

ORMİLADRİP (18.18.18) tərkibində çox yüksək miqdarda azot, fosfor, kalium olmaqla yanaşı, bu qida maddələrinin torpaqda əldə edilməsini asanlaşdıran, torpaqda daha uzun müddət qalmasını təmin edən orqanik maddə (ən azı 10%) ilə formula malik üzvi-mineral damcılama gübrəsidir. Hümik-fülvik asidi kökləri inkişaf etdirərək kökdən meyvəyə qədər bitkinin hər bir hissəsinin daha yaxşı inkişafını təmin edir. Həmçinin içində bitkinin ehtiyaclarını ödəmək üçün kifayət qədər mikroelementlərlə tamamlanmışdır, Hümik-fülvik asidi bu mikroelementlər üçün kompleks kimi çıxış edir. ORMİLADRİP 4 fərqli xüsusiyyəti sayəsində kimyasal gübrələrdən fərqli olaraq NPK-nın bitki tərəfindən daha səmərəli istifadəsini təmin edir və tamamilə məqbul bir formadır. ORMİLADRİP (18.18.18) tərkibində karbamid azotunun böyük miqdarına baxmayaraq, daşlaşmayan toz halında qalır. O, suda tamamilə əriyir. (18.18.18) damcılı suvarma ilə inkişaf dövrü ərzində  istifadə olunması tövsiyə olunur.                       

(18.18.18) inkişaf dövründə damlamadan istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

 

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK  (w/w)
Ümumi Organik Madde 10
Ümumi Azot(N 18
Nitrat Azotu(N) 1,8
Karbamid Azotu(N)  16,2
Ümumi P2O5 18
Suda həll olan P2O5 17,2
Suda həll olan K2O 18
Ümumi Fe  0,1
Ümumi Zn 0,01
Ümumi Hümik+Fülvik Asid 5
Ph 5-7
Maksimum Rütubət 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsullarımız

 
ORMiLADRiP (15.33.5)

Azərbaycan'da İlk və Tək ORGANOMINERAL Toz Damlama Gübrəsi

ORMiLADRiP (12.8.30)

Azərbaycan'da İlk və Tək Organomineral Toz Damlama Gübrəsi